Bomen in de Haarlemmermeer

Afgelopen donderdag 12 maart werd het boombeleid, de veiligheid, zorgplicht, vervanging en herplantbeleid besproken in de Haarlemmermeerse gemeenteraad.

In onze gemeente staan zo’n 92.000 bomen. Dat zijn er nogal wat. Het is dus zaak om hier goed voor te zorgen. Openbaar groen en bomen dragen bij tot een prettige, mooie en gezonde leefomgeving, het verhoogt de waarde van het onroerend goed en het geeft de gemeente een mooi, gezond en respectabel aanzien. Kortom, ons bomenareaal heeft een economische waarde voor onze gemeente. Deze economische waarde wordt geschat op 828 miljoen!

Wat mij betreft mag het onderhoud best wat kosten. Het is een groot kapitaal waar goed voor gezorgd moet worden. De onderhoudskosten staan nu in schril contrast met de waarde van dit kapitaal. Er wordt niet voor niets in de Boomvisie begonnen met: “Haarlemmermeer is een groene en boomrijke gemeente en dat moet zo blijven”.

De Bomen zijn ook een dankbaar participatie onderwerp. Het planten, onderhouden en verwijderen van bomen in de woonwijken dient besproken te worden met de omwonenden.

De Kadernota Boomveiligheid en Zorgplicht geeft een goed beeld hoe de gemeente zijn wettelijk opgelegde zorgplicht vervuld.

Als laatste het Compensatiebeginsel. Als een boom niet op dezelfde plek kan worden herplant dan wordt deze in Park21 geplant. Dit beginsel moet spaarzaam worden toegepast. Alles moet in het werk worden gesteld dat bomen zoveel mogelijk op dezelfde locatie wordt herplant zodat er geen gaten in de bestaande rijen ontstaan.

 

Comments are closed.