De nieuwe privacywet

 

Privacy

Zonder internet is onze samenleving niet meer denkbaar. Het internet moet open en vrij zijn. Dat vraagt om scherpere uitwerking van onze grondrechten. Of het nu via e-mail of WhatsApp is, ook op internet hebben wij recht op privacy. Het is het briefgeheim van de 21e eeuw. Onze persoonlijke gegevens mogen niet misbruikt worden ten koste van onze privacy.

Databescherming

Op vrijdag 25 mei ging in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) in, dat is veel strengere wetgeving voor iedeen die persoonlijke data beheert of verwerkt. De GDPR is een privacywet – verordening eigenlijk – die geldt binnen heel de EU en van toepassing is op alle organisaties, ongeacht omvang, die persoonsgegevens verwerken. Of dat nu van klanten of van personeel is. De wet geldt dus voor iedereen. De GDPR vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Waarom de GDPR?

De GDPR is in het leven geroepen omdat de oude privacywetgeving niet meer aansloot bij de huidige digitale wereld. Organisaties verzamelen gegevens van hun klanten, zoals naam, adres, en telefoonnummer, en leggen die veelal digitaal vast. Ook computergegevens zoals IP-adressen en sommige cookies behoren tot de gegevens die onder de GPDR vallen. Het doel van de GDPR is om die data te beschermen en misbruik te voorkómen. Ook moet de verordening zorgen voor een harmonisering van de wetgeving binnen de verschillende EU-lidstaten.

Wat betekent de GDPR?

Klanten én medewerkers krijgen er een heleboel rechten bij en bestaande rechten worden uitgebreid, zoals het recht op inzage van hun gegevens en het recht om ‘vergeten’ te worden. Een organisatie op zijn beurt wordt belast met een smak taken en verplichtingen. Zo moet een privacybeleid onderhouden worden én dat inbedden in de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook moet de reden waarom gegevens vastgelegd worden helder zijn en dient er toestemming gevraagd te worden voor de registratie ervan. Tot slot mag alleen maar díé gegevens worden vastlgelegd en bewaart worden die actief nodig zijn. Maar dit zijn slechts enkele van de veranderingen, die bovendien verschillen per organisatie.

Reden dus om ook voor mijn website zo’n privacyverklaring op te stellen. Zie deze pagina.

 

Comments are closed.