GroenLinks bewonersavond Duinpolderweg groot succes!

 

Hoe verder

GroenLinks afdelingen Hillegom en Haarlemmermeer hielden afgelopen vrijdag 16 november een bewonersbijeenkomst in Beinsdorp over de Duinpolderweg. Een volle zaal werd te woord gestaan door GroenLinks raadsleden uit beide gemeenten en GroenLinks Statenleden uit Noord- en Zuid-Holland. GroenLinks organiseerde de avond om met de bewoners te bespreken wat het besluit van de provincie om de Midden-variant te onderzoeken betekent.

Berend Potjer, Statenlid en lijsttrekker van GroenLinks in Zuid-Holland vond het een succesvolle avond: “GroenLinks vind het belangrijk dat bewoners eerlijke informatie krijgen. Dat mensen weten dat alleen is besloten om nieuw onderzoek te doen en de echte besluiten pas na het onderzoek komen. GroenLinks vind het belangrijk om daarbij goed naar de bewoners te luisteren. Dan moet je echter wel weten dat je je stem nog kan laten horen. Veel mensen is dat vanavond wel duidelijk geworden, dus wat dat betreft was de avond een groot succes”.

Piet Schouten, raadslid van GroenLinks in Haarlemmermeer vond de massale opkomst tekenend: “Wij moesten extra stoelen neerzetten om iedereen een plek te geven. Dat zoveel mensen na de hoorzitting op donderdag ook weer langs komen op vrijdagavond geeft wel aan hoe hoog het de mensen zit. Zij maken zich echt zorgen over de plannen voor deze weg. Plannen die nu al hun rust en woongenot verpesten en een bedreiging vormen voor landschap en natuur. Mensen zien ook dat de weg duur is en niets oplost. Als GroenLinks willen wij dan ook geen prestige project, maar praktische en duurzame oplossingen die werken.”

Bijeenkomst

Van verschillende kanten wordt de indruk gewekt dat het recente besluit over het voorkeursalternatief ook betekent dat de weg zal worden aangelegd. Dat is echter niet het geval. Vooral de aanwezige Statenleden maakten duidelijk dat er nog de nodige besluiten genomen moeten worden voordat er een spa de grond in kan. En dat betekent dat er ook nog veel kansen zijn om invloed uit te oefenen. Om te beginnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Haarlemmermeer op 21 november a.s. en vervolgens bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2019. En daarnaast natuurlijk door e.e.a. kritisch te volgen en gebruik te maken van de mogelijkheden om in te spreken en een zienswijze in te dienen. Dat GroenLinks met de bijeenkomst voorzag in een behoefte bleek niet alleen uit de grote opkomst, maar ook uit de vragen waar mensen mee kwamen over ‘nut en noodzaak’, wat het betekent dat de weg nu doodloopt, dat Heemstede en Bloemendaal tegen zijn en wat Haarlemmermeer zelf nog kan doen als het onderwerp na de verkiezingen weer wordt besproken.

GroenLinks Logo

 

Comments are closed.