Sociale huur.

Te huur

Sinds de invoering van de Woningwet 2015 is het voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties verplicht om elk jaar prestatieafspraken te maken. Voor het eerst in de geschiedenis worden de huurders betrokken bij het woonbeleid. Huurders krijgen invloed op het beleid van de gemeente en de bedrijfsvoering van de wooncorporatie. Zo ook in Haarlemmermeer. Afgelopen maand mei presenteerde de drie partijen hun Raamovereenkomst en afgelopen donderdag 1 september bespraken wij dit in de gemeenteraad. Floor Calandt, bestuurder bij de Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord sprak kritische woorden als inspreker voordat het debat startte. Lees hier zijn bijdrage.

Eerst een vraag: Heeft de Raad geen rol bij het vaststellen van de prestatieafspraken? Dient het concept niet te worden besproken met de Raad voordat het met Ymere en de VHH wordt getekend?

Ik vind dat de afspraken te “zacht” zijn en te weinig opleveren. Er wordt veel gesproken over “partijen bevorderen”, “men streeft naar”, “we spannen ons in om”, “we zetten ons in om” en “de ambitie hebben om”… zonder daar concrete SMART doelen te noemen.

Ymere streeft ernaar om naar redelijkheid te investeren in Haarlemmermeerse woningen en nieuwbouw en de gemeente monitort dit. Wat heeft deze zin voor waarde? Wat is “naar redelijkheid” en in hoeverre is de gemeente bevoegd om hiertegen op te treden als dit niet gebeurt?

De beschikbaarheid van Sociale Huurwoningen is het belangrijkste speerpunt. Ymere verkoopt maximaal 600 woningen, worden er 380 woningen geliberaliseerd en en worden er 400 bijgebouwd. Dit kan ik dan niet rijmen. Het aantal sociale huurwoningen stijgt mijn inziens niet maar daalt het aantal. Onaanvaardbaar!

De wachttermijn voor potentiele huurders blijft te lang en het aantal sociale huurwoningen blijft te laag. De raamovereenkomst is een doekje voor het bloeden. Er is meer nieuwbouw nodig in de sociale huursector zodat bijvoorbeeld kinderen die “uitvliegen” binnen een redelijke termijn een zelfstandige sociale huurwoning kunnen betrekken. Ook zijn er meer onorthodoxe maatregelen nodig om snel woonruimte te creëren voor mensen die nu met spoed een woonruimte nodig hebben. Denk daarbij aan echtscheidingen en ex-asielzoekers die als statushouder recht hebben op woonruimte.

De sessie in de gemeenteraad is hier terug te zien.

 

 

 

 

Comments are closed.