Geschiedenis

Mijn ouders Ab Schouten en Cor Rekveld in de 50-er jarenOnvermijdelijk, in ieder geval bij mij, dat eens de tijd aanbreekt dat je wilt weten waar je vandaan komt. En eigenlijk is het best leuk om te zoeken en te graven in het verleden. Als je van adel bent of je komt uit een belangrijk geslacht dan is het makkelijk. Er is veel over de familie gepubliceerd en reeds uitgezocht. Als je uit een boeren familie komt dan wordt het lastig. Voordat de burgerlijke stand werd ingevoerd werd alles opgetekend in doopregisters van de kerk of in andere lokale archieven. Met de komst van internet en digitale archieven is het nu zelfs mogelijk om vanachter je laptop thuis onderzoek te doen.

Ik ben begonnen op de begraafplaats St. Barbara in Haarlem. Daar liggen mijn grootouders en mijn oom Joop begraven. Toen ik daar ging kijken was er niets teGraf grootouders vinden. Navraag bij de beheerder leerde mij dat voor het graf al sinds 2007 niet meer is betaald en daardoor de grafrechten zijn vervallen. De grafsteen is toen ook weggehaald en vernietigd. Het graf is nooit opnieuw uitgegeven en het graf is nooit geruimd. Ik vond dat ik iets moest doen en heb de grafrechten weer voldaan voor 10 jaar. Ik zoek nog een beetje sponsoring voor een simpele grafsteen zodat het weer herkenbaar is. Ik blijf het vreemd vinden dat in Nederland mensen voor een bepaalde tijd worden begraven. In bijvoorbeeld Kazachstan, waar Zarina vandaan komt, is het gebruikelijk dat graven voor eeuwig worden uitgegeven. Je moet dan wel zelf voor het onderhoud zorgdragen.

Wapen SchoutenDaarna een zoektocht op internet. Zie de stamreeks. Ik heb geprobeerd om zover mogelijk terug te gaan in de tijd. Voor een “simpele” boeren familie is het uitzonderlijk dat we het jaar 1600 kunnen aantikken.

Ik heb ook gezocht naar een familiewapen. Ook dit komt niet vaak voor bij een boeren familie. Ik heb er geenRoede van justitie gevonden en samen met een heraldisch specialist heb ik hem ontworpen. “Het wapenschild: In groen, een gouden knoestige paal, aan weerszijden vergezeld van een zilveren staak. Het helmteken: Twee gouden hoorns.“ De knoestige paal symboliseert de Roede van Justitie, een knoestige Essentak, het waardigheidsteken van de Schout, die gedragen werd door hemzelf of zijn vertegenwoordiger. Deze stekelige tak is door de bijna manshoge lengte karakteristiek voor de rechtspraak in de noordelijke en zuidelijke lage landen. Bij deze roede moet men niet aan een straf- of pijnigingswerktuig denken, als zou er een geselroede of een bos garden à la die van Zwarte Piet mee bedoeld zijn. De Roede van Justitie is een enkele essetak, die een tekenend silhouet heeft, een staf met vele kronkels. De zilveren staken op groen stellen de sloten in het weiland voor. Mijn voorouders hebben lang in Sloten (Amsterdam) gewoond. Zie hier een kaart uit 1746 van de regio. De hoorns geven aan dat veel voorouders veehouders waren. Dit familiewapen is voor iedere Afrduk ring in zegellakSchouten die afstamt van de stamvader dus ooms, tantes, neven en nichten, ook jullie! Zie hier het wapencertificaat en de registratie. Ik heb voor mezelf een zegelring laten maken.